شرایط استفاده از سایت

استفاده از این فروشگاه الکنرونیکی و سفارش کالا از آن، به معنی توافق کامل شما با قوانین و آیین نامه های موجود در مورد تجارت و تجارت الکترونیک در ایران می باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد قوانین می توانید به آدرس های زیر مراجعه فرمایید.