کتاب طلایی آیین دادرسی کیفری

مولف: سرور سادات وضعی، بابک فرهی
نویسنده/مترجم ها: سرور سادات وضعی , بابک فرهی
85,000 تومان
78,000 تومان

سری «کتاب طلایی» منتشره از سوی موسسه طرح نوین اندیشه، شامل سوالات چهارگزینه ای آزمون های حقوقی سنوات گذشته است که، سوالات به صورت یکجا در ابتدای کتاب آمده و پاسخنامه و ارائه گزینه صحیح در آخر کتاب آورده شده است. همچنین در مواردی که ضرورت ایجاب کرده، پاسخ ها به شکل تشریحی و کامل و با اشاره به مواد قانونی ذکر شده است. سری کتاب طلایی جهت جمع بندی نزدیک به آزمون های حقوقی و یا محک زدن دانش حقوقی در یک مبحث خاص بسیار مناسب ارزیابی می شود.

در این کتاب، 1313 سوال چهارگزینه ای از آزمون های حقوقی سال های گذشته به ترتیب فصول و ابواب قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده و با توجه به اینکه قانون مذکور از قوانین جدید التصویب است به میزان مناسبی سوالات تالیفی نیز طراحی نموده است، تا خلأ ناشی از نبود سوالات جبران گردد. پاسخنامه این بخش نیز در انتهای کتاب به شکل تعیین گزینه و تشریحی آمده است.

 

از ویژگی های این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- گردآوری سوالات چهارگزینه ای آزمون های حقوقی سال های گذشته؛

- پاسخنامه تشریحی سوالات چهار گزینه ای در انتهای کتاب؛

- پاسخنامه مفصل همراه با اشاره به مواد قانونی؛

- طراحی سوالات تالیفی به جهت جدید التصویب بودن قانون آیین دادرسی کیفری.