مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی

مولف: اسماعیل ساوالانی
نویسنده/مترجم: اسماعیل ساولانی
85,000 تومان

مولف: اسماعیل ساوالانی

ناشر: دادآفرین
چاپ: ششم ، ۹۹
شابک: 9786007992593