فضای مجازی نقطه مقابل سرانه مطالعه در کشور است

یکشنبه, 21 اردیبهشت,1399

اکبر صحرایی نویسنده کتاب «کتیبه ژنرال» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری میزان گسترش فضای مجازی در پر کردن اوقات فراغت جامعه امروز را آسیبی بزرگ خواند و گفت: متاسفانه فضای مجازی بیشترین زمان را از افراد می‌گیرد این بخش از فن آوری به حدی در بین افراد گسترش یافته که زمانی برای مطالعه باقی نگذاشته است.

وی در همین راستا ادامه داد: در گذشته اوقات فراغت زمانی بود برای افزایش سطح اطلاعات لذا مطالعه در این زمان‌ها افزایش پیدا می‌کرد، اما امروز با وجود اینکه بخش اعظم زندگی مردم آزاد است شاهد کاهش مطالعه هستیم.

صحرایی تاکید کرد: افراد زمانی را که در گذشته صرف مطالعه می‌کردند امروز آن را در فضای مجازی می‌گذرانند و این امری است که باید در آن تامل فراوان کرد.

وی بهترین رویکرد برای افزایش سرانه مطالعه و ایجاد انگیزه در مخاطب را مطرح و تصریح کرد: ایجاد انگیزه و فراهم کردن زمینه برای انجام کار حرفه‌ای توسط نویسندگان از جمله رویکرد‌های مهم حوزه فرهنگی است، همچنین تربیت و پرورش نویسندگان توانمند یکی از ابعاد مهم افزایش سرانه مطالعه در خانواده بشمار می‌رود، کمبود سرانه مطالعه امروز انعکاس عدم تلاش و نبود برنامه ریزی در حوزه فرهنگ است.

صحرایی ضرورت برنامه ریزی بلند مدت برای افزایش سرانه مطالعه امری مهم و با اهمیت دانست و تاکید کرد: افزایش سرانه مطالعه نیازمند کاری مستمر و دراز مدت است، لذا برای این سرمایه فرهنگی باید سرمایه گذاری بلند مدت انجام داد و صبورانه برنامه ریزی و پشتکار داشت.

وی برنامه و ساختار صنف نویسندگان را مورد تحلیل قرار داد و ابراز کرد: متاسفانه در حوزه نشر و در صنف نویسندگان ساختار‌های درستی تعریف نشده است و از سوی دیگر آموزش نیز به صورت مناسب انجام نمی‌شود. بدین ترتیب بسیاری از نویسندگان خودجوش وارد این عرصه شده اند و چارچوب‌های خاصی برای ورود نویسندگان جوان ترسیم نشده است.

وی توجه به ذائقه مخاطب را امری ضروری در تولید محتوا دانست و تصریح کرد: نویسندگان برای ارائه کار‌های جذاب و باید ذائقه مخاطبان را در نظر بگیرند، اینکه جامعه امروز علاقمند به چه ژانری است و کتاب‌های نوشته شده به چه سمت و سویی باید حرکت کند همواره باید مد نظر قرار بگیرد.

صحرایی لزوم و اهمیت نحوه درست استفاده کردن از اوقات فراغت را بیان و خاطرنشان کرد: استفاده درست از اوقات فراغت قطعاً کاری ارزشمند برای همه مردم جامعه به شمار می‌رود، خصوصاً در زمانی که فضای مجازی بیشترین زمان را از افراد می‌گیرد مطالعه رویکردی ارزشمند است.

 

انصراف از نظر